Logo Smeg

belangrijke mededeling aan de consument

Om te garanderen dat u als consument eerlijke en betrouwbare informatie krijgt en kan vertrouwen op een uitstekende service, zowel voor als na de aankoop van uw toestellen, verdelen wij onze producten uitsluitend via gekwalificeerde en gespecialiseerde dealers.

Enkel de toestellen die via deze gekwalificeerde dealers werden aangekocht zullen beroep kunnen doen op de fabrieksgarantie van 2 jaar.

Alvorens tot aankoop van uw toestel over te gaan raden wij u ten stelligste aan te informeren of het verkooppunt een gekwalificeerde SMEG dealer is. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze commerciële dienst op het nummer 03/860 96 96 of per mail info@smeg.be

Wees voorzichtig met de aankoop van toestellen die niet bestemd zijn voor de Belgische markt (bijv. toestellen zonder CE-label die niet bestemd zijn voor de Europese markt of gasproducten die niet gehomologeerd zijn voor de verschillende types van gas in België).

Neem geen risico en informeer u vóór uw aankoop bij Smeg Belgium.

Voor de goede orde maken wij u er graag attent op dat wij uitsluitend garantieclaims zullen honoreren indien de aankoop bij een gekwalificeerde Smeg dealer heeft plaatsgevonden (of via hun website). Indien u niet bij een van deze dealers heeft aangekocht zal u terug worden verwezen naar uw "verkoper*".

*De "verkoper" van een product is volgens de wet aansprakelijk voor de verbruiksgoederen die hij heeft verkocht (Art 1649 quater en sexies van het burgerlijk wetboek).

(Zie de Europese Richtlijn 1999/44/CE met betrekking tot de bescherming van de consument bij verkoop van verbruiksgoederen en vertaald naar Belgisch recht op 01/09/2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21/09/2004).